4 ستونه

شروع

تومانرایگان /ماهانه
 • 70 گیگ فضای وب
 • رایگانابزار ساخت سایت
 • رایگان ثبت دامنه
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • رایگان ابزار سئو
 • 99.9% خدمات آپ تایم
 • 30 روزتضمین بازپرداخت

استاندارد

تومان8000 /ماهانه
 • 70 گیگ فضای وب
 • رایگانابزار ساخت سایت
 • رایگان ثبت دامنه
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • رایگان ابزار سئو
 • 99.9% خدمات آپ تایم
 • 30 روزتضمین بازپرداخت
پیشنهاد ویژه

حرفه ای

تومان8000 /ماهانه
 • فضا 70 گیگ
 • ابزار ساخت سایت رایگان
 • ثبت دامنه رایگان
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ابزار سئو رایگان
 • خدمات آپ تایم 99.9%
 • 30 روزتضمین بازپرداخت

نیمه حرفه ای

تومان4800 /ماهانه
 • 70 گیگ فضای وب
 • رایگانابزار ساخت سایت
 • رایگان ثبت دامنه
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • رایگان ابزار سئو
 • 99.9% خدمات آپ تایم
 • 30 روزتضمین بازپرداخت

4 ستونه

اقتصادی
تومان4500 /در هر ماه
 • پهنای باند بی نظیر
 • دیتابیس بیشتر
 • دامنه ی رایگان
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ای میل نامحدود
استاندارد
تومان9900 /ماهانه
 • پهنای باند بی نظیر
 • دیتابیس بیشتر
 • دامنه ی رایگان
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ای میل نامحدود
معمولی
تومان180000 /ماهانه
 • پهنای باند بی نظیر
 • دیتابیس بیشتر
 • دامنه ی رایگان
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ای میل نامحدود
خاص
تومان6000 /ماهانه
 • پهنای باند بی نظیر
 • دیتابیس بیشتر
 • دامنه ی رایگان
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ای میل نامحدود